Moet ieder dak­oppervlak vlieg­vuur­bestendig (BRoofT1) zijn van het Bouw­besluit?

BASISEIS BOUWBESLUIT 2012 ‘ARTIKEL 2.71. DAKOPPERVLAK’ De bovenzijde van een dak mag niet brandgevaarlijk zijn. Hierbij wordt verwezen naar NEN 6063. In de Europese test volgens CEN/TS 1187 is dit BRoof T1 oftewel ‘vliegvuur’.

Dit heeft als doel te voorkomen dat het dak van het betreffende bouwwerk door vliegvuur uit de omgeving in brand vliegt. Vliegvuur kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een openhaard of een brand in een nabijgelegen bouwwerk.

UITZONDERINGEN

In het Bouwbesluit 2012 worden een aantal uitzonderingen aangegeven waarvoor die eis niet geldt.

1. Afstand tot de perceelgrens De eis geldt niet: ❱ als het bouwwerk geen vloer hoger dan 5 meter heeft waarop personen zich kunnen bevinden ❱ en het dak zich op ten minste 15 meter afstand van de perceelgrens bevindt 2. Bouwwerk (dus niet alleen het dak) van beperkte omvang, kleiner dan 50 m2 De eis geldt ook niet: Dus bijvoorbeeld een bouwwerk groter dan 50 m2 met een platdak van 10 m2, dan dient het dak te voldoen aan de BRooft1 (vliegvuur) prestatie-eis.

❱ bij bouwwerken met een omvang kleiner dan 50 m2 Bij een berging (blokhut) of garage die aan een woning vastzit, wordt dit gezien als hetzelfde bouwwerk.

Als de totale oppervlakte van het bouwwerk inclusief berging of garage 50 m2 of groter is, moeten alle daken vliegvuurbestendig zijn. Alleen een losstaande berging of garage of dergelijke met een oppervlakte kleiner dan 50 m2 moet niet aan de eis inzake vliegvuur te voldoen, tenzij deze binnen 15 meter van de perceelgrens staat.

IS HIERIN ALLEEN DE TOPLAAG (DAKBEDEKKING) VAN BELANG? Neen, de gehele dakopbouw heeft invloed op het brandgedrag, dus de isolatie, lijm en toplaag (EPDM) dienen op elkaar afgestemd te zijn en gecertificeerd! SAMENGEVAT: Een platdak dient altijd te voldoen aan de BRoofT1 prestatie-eis (vliegvuur bestendig) wat men d.m.v. certificaten en/of documenten dient aan te tonen. Tenzij het bijvoorbeeld een dierenverblijf (schuurtje) betreft die in een weiland staat (>15 meter van de erfgrens)! Anders dient ieder dak Vliegvuurbestendig (BRoofT1) te zijn.

FIRESTONE:

Firestone Building Products biedt een totaal gecertificeerd system aan bestaande uit een: - Firestone dampremmende laag - Firestone Pir isolatie RESISTA - Firesone lijm of mechanische bevestiging (schroeven) - Firestone toplaag RubberCover EPDM Met bovenstaande opbouw voldoet u aan de BRoofT1 prestatie-eisen (Bouwbesluit) en heeft u letterlijk en figuurlijk een gegarandeerd goed dak.

Meer weten? mawipex.nl

image

Share: