COMBIFOR FIX

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR UW VLOERRENOVATIE

Naast het Combifor Flex vloersysteem, waarmee Duofor over de jaren vele renovatie en nieuwbouw projecten heeft voorzien, introduceert de vloerenfabrikant nu Combifor Fix; een combinatievloer met de constructieve eigenschappen van Combifor, gecombineerd met het vertrouwde van een balken-broodjesvloer.

COMBIFOR FIX

DE NIEUWE OPLOSSING VOOR UW VLOERRENOVATIE

Naast het Combifor Flex vloersysteem, waarmee Duofor over de jaren vele renovatie en nieuwbouw projecten heeft voorzien, introduceert de vloerenfabrikant nu Combifor Fix; een combinatievloer met de constructieve eigenschappen van Combifor, gecombineerd met het vertrouwde van een balken-broodjesvloer.

Eddie Pieters, directeur van Duofor BV, vertelt: “Vanuit de markt kregen we de vraag of het Combifor vloersysteem ook met standaard EPS-broodjes geleverd kon worden. Vanuit deze gedachten hebben wij Combifor doorontwikkeld naar de “Fix”-variant.

Op basis van dezelfde stijve stalen liggers die bij Combifor Flex toegepast worden, zodat de uitvoerende partij en de bouwmaterialenhandel met de vertrouwde onderdelen kunnen blijven werken. Dit maakt de verwerking snel en simpel.”

VERTROUWD SYSTEEM IN EEN NIEUWE JAS

Bij CombiforFlex worden Thermostrips onder de liggers aangebracht, als koudebrugisolering van de liggers en drager van de standaard isolatieplaten, speciaal ontwikkeld voorvariërende hart-op-hartafstand. Combifor Fix is een zogehetenbalken-broodjesvloer die geïsoleerd wordt met vaste EPS-vulelementen. De afmeting van deze elementen, ook wel broodjes genoemd, zijn gebaseerd op de gangbare hart-op-hartmaten van 488 of 610 mm.

Eddie Pieters: “Eenbalken-broodjesvloer is op zichzelf bekend in de bouw, maar de noviteit zit bij Combifor Fix in de hoge isolatiewaarde tot Rc= 5,8 en om grote overspanning vanmaar liefst 5,50 meter zonder ondersteuning te realiseren. Er ontstaat een zeer stijve constructie, waarbij de vloer ook bij deze lengte niet doorbuigt. Dit betekent wel degelijk een revolutionaire innovatie in het vloerensegment voorzowel nieuwbouw als renovatie.”

HOGE STIJFHEID EN GROTE OVERSPANNINGEN

De proefprojecten bestonden uit een gedeelte renovatie binnenhuis en een gedeelte nieuwbouw, waarbij aan de buitenkant een aanbouw geplaatst werd. Ook kwam een brede variatie van korte en grote overspanningen aan bod. Eddie Pieters: “Zo konden wij diverse facetten beproeven. Dan zie je dat je ook bij een grote overspanning van meer dan 5 meter een zeer stijve constructie haalt. De stalen liggers zorgen ervoor dat de systeem­vloer in feite geen betonnendruklaag met wapening nodig heeft om de vereiste con­structieve stijfheid te halen.

Dit, omdat de liggers een hoge stijfheid hebben, tussen de 35 en 55% hoger dan vergelijkbare stalen liggers voor systeemvloeren. Een afwerklaag van houten platen of zwaluwstaartplaten met mortel is al voldoende. Een betonnenafdeklaag kan voor nog meer constructieve stijfheid ingezet worden. In geval van deze Combifor Fix reik je dan tot extra grote overspanningen zonder ondersteuning. Of kies voor houten afdekplaten als droge bouwwijze om snelheid in het bouwproces te winnen.”

Combifor Fix vloersysteem behaalt bij een hart-op-hartmaat van 488 mm een Rc= 5,7 en bij 610 mm een Rc= 5,8. Hiermee voldoet Combifor Fix aan de wettelijke norm van Rc= 3,7 van het Bouwbesluit 2021.

Combifor Fix is vanaf nu verkrijgbaar bij uw bouwmaterialenhandelaar. Voor meer informatie over Combifor Fix ga naar www.duofor.eu

image

Share: